A/B testování - Dobrý web

A/B testování

A/B či MVT testování je základní metodou realizace a následného vyhodnocování úspěšnosti provedených změn na webu.

Krása této testovací metody spočívá zejména v její menší náročnosti na přípravu, jednoduchosti a jednoznačnosti.

Co vám A/B testování přinese?

 • Zjistíte, zda nové řešení podoby stránky, formuláře či grafického prvku funguje lépe než řešení stávající.
 • Na malém vzorku si ověříte, zda plánovaná změna nezpůsobí více škody než užitku.
 • Pro rozhodování budete pracovat s konkrétními čísly – nikoli dojmy, názory, pocity – ty už spoustu firem dovedly k neúspěchu.

Jak probíhá A/B testování

A/B testování pro nás není jen o spuštění nějakého testovacího nástroje. Snažíme se místo toho přijít na příčinu možného problému nebo zachytit obchodní příležitost! Proto klademe velký důraz na přípravu testování a pochopení podstaty jednotlivých variant. Zkrátka, přemýšlíme, než začneme něco testovat!

Na začátek si od vás zjistíme maximum informací o webu a jeho návštěvnících:

 • Proč návštěvníci chodí na web, jaká mají očekávání a motivaci?
 • Co může web nabídnout uživatelům?
 • Jaké jsou cíle webu, kterým lze pomocí testování pomoci?

Kroky realizace A/B testování

 1. Na osobní schůzce vysvětlíme správný proces A/B testování. Testováním se dá více pokazit než získat, pokud zapomenete na některá pravidla!
 2. Určíme hypotézy, které budeme testovat.
 3. Určíme klíčové ukazatele, které má smysl sledovat a odhadneme dobu testování – většina testování proběhne ve dvou týdnech.
 4. Nastavíme testovací nástroj, připravíme kompletní zadání pro nasazení měřících kódů pro vaše programátory. Pokud používáte Google Analytics, dokážeme jednotlivé skupiny návštěvníků propojit i s dalšími statistikami!
 5. Průběžně budeme vyhodnocovat vývoj, a pokud se některá testovaná varianta chová výrazně špatně, doporučíme ji co nejdříve zastavit.
 6. Po konci testování sepíšeme výslednou zprávu, která bude obsahovat konkrétní doporučení, která z testování vyplývají.
 7. Výsledky a naše doporučení můžeme prezentovat u vás ve firmě.

Co dostanete

Vše, co je potřeba k realizaci úspěšného A/B či MVT testování:

 • Doporučení vhodných metod a nástrojů pro realizaci testování.
 • Detailní technické zadání pro programátora vašeho webu.
 • Konzultace ke správnému nastavení cílů a požadavků na A/B testování.
 • Kompletní nastavení nástrojů a spuštění testu.
 • Průběžné sledování a kontrola průběhu testu.
 • Sumarizace a prezentace výsledků testování.

Proč provést A/B testování od Dobrého webu?

Analytics Certified Partner
Yahoo! Web Analytics Consultant Network
 • Odbornost – Dobrý web je od roku 2010 jedinou agenturou v ČR vlastnící jak certifikát Google Analytics Certified Partner tak i Yahoo! Web Analytics.
 • Zkušenosti – webovou analytikou se aktivně zabýváme od roku 2003 a pracovali jsme pro nejrůznější typy firem.
 • Podpora obchodu a marketingu – webová analytika má podporovat obchodní aktivity, poskytovat odpovědi na obchodní a marketingové otázky, a vracet kvalitní podklady pro manažerské rozhodování. Webová analytika je pro nás obchodní nástroj – nikoli technický.
 • Kontinuální vzdělávání – naši specialisté na webovou analytiku pravidelně navštěvují konference po celém světě, a tím trvale udržují vysokou míru odbornosti a profesionality.
 • Transparentnost – v oblasti webové analytiky jsme zcela otevření a transparentní a snažíme se v ní vzdělávat i naše klienty – pokud klient pochopí naši práci, dosáhneme lepších výsledků.
 • Vzdělávání – v roce 2009 jsme uspořádali významnou konferenci  Web Analytics s účastí zahraničních odborníků. Google Analytics pravidelně školíme od roku 2008.

Dobrý web o zvyšování konverzního poměru

Školení – naučte se, jak zvýšit konverzní poměr