Analýza použitelnosti - Dobrý web

Analýza použitelnosti

Některé chyby a nedostatky webu z pohledu použitelnosti dokážete odhalit jedině pomocí uživatelského testování. Na mnoho chyb však dokáže upozornit specialista na použitelnost, aniž byste museli dělat usertesting.

Head of User Experience

Analýza použitelnosti je ideálním nástrojem pro odhalení nedostatků napříč celým webem. Specialista na použitelnost provede analýzu typických uživatelských scénářů, identifikuje problémová místa a navrhne konkrétní řešení.

Analýzu je vhodné využít zejména z těchto důvodů:

 • Dokáže odhalit základní chyby v použitelnosti, aniž by bylo potřeba sahat k jiným metodám, například uživatelskému testování.
 • Prověří důkladně všechny důležité části webu, což pomocí uživatelského testování, A/B testování a dalších metod nelze.
 • Poskytne dobrý přehled o tom, jak je na tom web celkově a kolik úsilí je třeba vynaložit na zlepšení jeho použitelnosti.
 • Identifikuje místa, na která je třeba se zaměřit a následně je rozvíjet a prověřovat pomocí dalších metod.

Při zpracování analýzy vycházíme z typických cest, kterými uživatelé procházejí daný web (tzv. uživatelské scénáře). Například výběr zájezdu podle lokality a ceny a jeho objednávka, nebo registrace a změna hesla – podle zaměření a účelu daného webu.

Jak probíhá analýza použitelnosti

Postup zpracování analýzy použitelnosti je následující:

 1. Získání základních informací o webu – jeho účelu, cílových skupinách, konkurenci apod.
 2. Vlastní zpracování analýzy – doba potřebná pro zpracování je typicky 3 týdny od dodání výchozích podkladů.
 3. Zaslání analýzy a následná osobní konzultace – za účelem vysvětlení nejasností a návrhu alternativních řešení.

Zaměření analýzy použitelnosti

 • Vizuální přehlednost a čitelnost – vizuální zpracování všech prvků by mělo odpovídat jejich významu. To znamená, že by uživatel neměl být rozptylován příliš výraznými prvky, které v danou chvíli neodpovídají jeho potřebám. Naopak, informace které si žádá, by měly být jasně viditelné a zřetelné.
 • Orientace ve struktuře webu – struktura webu by měla být jednoduchá, tak aby uživatel nemusel procházet zbytečně velké množství stránek a sekcí a svého cíle byl schopen na webu snadno a rychle dosáhnout. Tomu by měl být podřízen i celý navigační mechanismus webu.
 • Obchodní účinnost a přesvědčivost – jednou věcí je umožnit návštěvníků najít informace, které hledají, druhou je motivovat je ve správnou chvíli správným způsobem k nějaké obchodní aktivitě – objednat, udělat poptávku, odeslat kontaktní údaje apod.
 • Dodržování konvencí uživatelského rozhraní – je dobré vycházet ze zažitých řešení prvků, na která jsou uživatelé zvyklí. Je pro ně daleko snazší se na webu pohybovat, pokud nacházejí často používané prvky na obvyklých místech a nemusejí je hledat.
 • Technické aspekty – kvalitní technické řešení webu může uživatelům významně usnadnit práci s ním. Je třeba myslet na to, že obsah není určen pouze k zobrazení v několika nejpoužívanějších prohlížečích, ale také na mobilních zařízení apod.

Co dostanete

Výstupem analýzy je písemný dokument o rozsahu cca 30–40 stran, ve kterém najdete:

 • Zhodnocení použitelnosti analyzovaného webu.
 • Analýza typických uživatelských cest (tzv. uživatelských scénářů).
 • Popis nalezených nedostatků a vysvětlení jejich důsledků.
 • Prioritizace nedostatků dle jejich závažnosti.
 • Konkrétní postupy a doporučení k odstranění nedostatků.

Výsledkem je nejen sada identifikovaných problematických míst webu, ale také doporučení, jak nedostatky konkrétně napravit. Vše samozřejmě konzultujeme s klientem.

Případová studie


Proč analýzu použitelnosti od Dobrého webu?

Školení – naučte se, jak zlepšit použitelnost