Analýza použitelnosti pro DIRECT Pojišťovnu - Dobrý web

Připravujeme pro vás nový web a už brzy vás uvítáme v novém kabátě. Jak děláme a pro koho, vám odpoví naše prozatimní info stránka.

Analýza použitelnosti pro DIRECT Pojišťovnu

Jiří Brázda
Jiří Brázda
Online specialist

S Dobrým webem jsme začali spolupracovat v létě 2008, kdy jsme po poptávali analýzu použitelnosti našeho webu. Překvapilo nás, kolik věcí se odhalilo a kde všude mohou být naši návštěvníci zmateni a kde mohou mít velké problémy dokončit své cíle.

Naštěstí byly zjištěné problémy nejen dobře odůvodněny a prioritizovány s ohledem na možné obchodní dopady, ale také byla uvedena konkrétní doporučení na možná řešení problému.

Kromě několika dalších služeb jsme Dobrý web využili také při uživatelském testování kalkulace povinného ručení, což je stěžejní částí našeho webu. Zjištění jsme ihned s Dobrým webem konzultovali a přenášeli do konkrétních rozhodnutí, co budeme muset udělat.

Celkově hodnotím dosavadní spolupráci s Dobrým webem z odborného hlediska na velmi vysoké úrovni a dlouhodobě přínosnou.

DIRECT Pojišťovna začala působit na českém trhu 21. května 2007. Jako vůbec první pojišťovně v Česku jí povolení k provozování pojišťovací činnosti udělila Česká národní banka. Pojišťovna své produkty nabízí výhradně prostřednictvím přímých prodejních kanálů, tedy přes telefon a internet.

Detaily spolupráce

Pro DIRECT Pojišťovnu představuje web klíčový prodejní kanál. Z tohoto pohledu je použitelnost webu a objednacích procesů zásadní pro obchodní úspěch pojišťovny. Právě zlepšení použitelnosti a celkové obchodní účinnosti byly hlavní body spolupráce s Dobrým webem.

Spolupráce začala rozsáhlou analýzou použitelnosti. V rámci analýzy byly velmi detailně identifikovány chyby a nedostatky webu, které představovaly zásadní překážky z pohledu obchodního výkonu webu. Výsledkem byly konkrétní doporučení a návrhy na opravu odhalených problémů. Velká pozornost byla věnována především online procesu výpočtu a sjednání pojištění, který jsou z uživatelského hlediska nejkomplikovanější a zároveň pro pojišťovnu životně důležitý.

Díky spokojenosti klienta s kvalitou analýzy pokračovala spolupráce zpracováním srovnávací studie, která se zaměřila na weby českých pojišťoven a pojišťoven ve Velké Británii a USA. Srovnávací studii a analýzu použitelnosti následně pojišťovna použila jako hlavní podklady pro redesign webu.

Během spolupráce pojišťovna začala připravovat nový produkt, kterým bylo pojištění domácnosti. Dobrý web se podílel na návrhu online procesu výpočtu a sjednání pojištění domácnosti.

Termín realizace
červenec 2008 – únor 2009
Kontaktní osoba
Jiří Brázda
Online specialist
Web

DIRECT Pojišťovna – další dodané služby