Analýza SEO - Dobrý web

Analýza SEO

SEO analýza je vhodným nástrojem, jak ověřit, zda web netrpí z pohledu optimalizace pro vyhledávače závažnými nedostatky, které by bránily v maximálním využití potenciálu webu.

Analýza SEO vám pomůže získát jasnou představu o nevyužitém potenciálu svého webu z pohledu SEO. Váš web srovnáme s konkurencí a provedeme analýzu on-page i off-page faktorů.

Dříve, než se pustíte do razantních úprav svého webu, musíte znát stav, ze kterého jdete, i kvalifikovaný odhad toho, kam až se lze dostat.

Jak probíhá analýza SEO

Postup zpracování analýzy SEO je následující:

 1. Získání základních informací o webu – jeho účelu, cílových skupinách, konkurenci apod.
 2. Vlastní zpracování analýzy – doba potřebná pro zpracování je typicky 3 týdny od dodání výchozích podkladů.
 3. Zaslání analýzy a následná osobní konzultace či prezentace – za účelem vysvětlení nejasností a návrhu alternativních řešení.

Zaměření analýzy SEO

Analýza je zaměřena na všechny důležité aspekty webu, které významně ovlivňují úspěšnost stránek ve vyhledávačích. SEO analýza poskytuje kompletní zhodnocení kvality zpracování webu z pohledu optimalizace pro vyhledávače a obsahuje především následující části:

 • Analýza klíčových slov – optimalizovat web nejde bez znalosti toho, na jaká slova a fráze chci optimalizovat. Analýza klíčových slov musí pří vždy prvním krokem SEO.
 • Analýza technického zpracování webu – cílem je odhalit chyby, které brání indexaci webu vyhledávači a doporučit úpravy technického zpracování, které pomohou zlepšit viditelnost webu ve vyhledávačích.
 • Analýza informační architektury a obsahu stránek – je zaměřena na celkové řešení struktury webu, navigačních mechanismů a provázání jednotlivých stránek z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Je ověřována kvalita interního prolinkování webu, vhodnost textů odkazů a samotného obsahu jednotlivých stránek.
 • Analýza off-page faktorů – hodnotí množství a kvalitu zpětných odkazů a na základě zjištěného stavu identifikuje nevyužitý potenciál webu.
 • Srovnání s konkurencí – srovnává kvalitu optimalizace z různých pohledů pro 1 až 2 hlavní konkurenty firmy.

Co dostanete

Výstupem analýzy je písemný dokument o rozsahu cca 20–30 stran, ve kterém naleznete:

 • Zhodnocení analyzovaného webu z pohledu kvality webu i množství a kvality zpětných odkazů.
 • Popis nalezených nedostatků a vysvětlení jejich důsledků.
 • Prioritizace nedostatků dle jejich závažnosti.
 • Srovnání úrovně optimalizace webu s konkurencí.
 • Analýzu klíčových slov.

Součástí SEO analýzy je i osobní schůzka či prezentace výsledků.

Proč analýzu SEO od Dobrého webu?

 • Výsledkem SEO pro nás je vyšší relevantní návštěvnost a tím i vyšší konverze nikoli pozice ve vyhledávačích.
 • SEO vnímáme v rámci celku – neupřednostníme SEO před přehledností či snadností ovládání webu – vymyslíme řešení, které bude vyhovovat obojímu.
 • Vysvětlíme vám SEO tak, abyste mu rozuměli. SEO není magie, ale legitimní metoda internetového marketingu, která má své zákonitosti.
 • Nepoužíváme zakázané praktiky, u kterých bude hrozit penalizace vašeho webu.
 • Disponujeme vlastním týmem linkbuilderů.
 • SEO školíme pravidelně od roku 2004, proškolili jsme stovky lidí.

Časté dotazy k optimalizaci pro vyhledávače

Dobrý web o optimalizaci pro vyhledávače

Školení – naučte se, jak optimalizovat svůj web

 • Školení: SEO pro e-commerce
  29. května Praha Milan Zeman

  Jak vám SEO může pomoci zvyšovat tržby?

 • Školení SEO
  11. června Praha Tomáš Pospíšil

  Zapomeňte na SEO triky. Máme pro vás rady odborníků!