Audit přístupnosti - Dobrý web

Audit přístupnosti

Nevidomí, barvoslepí, sluchově a pohybově postižení, dyslektici, lidé s poruchami učení, ale i uživatelé moderních mobilních telefonů. Ti všichni mohou mít problém s používáním vašich webových stránek.

Head of User Experience

Specialista na přístupnost webu zkontroluje, zda zpracování webu splňuje pravidla přístupnosti – česká dle zákona č. 365/2000 Sb. nebo zahraniční WCAG 2.0. Upozorňuje na chyby, jejich důsledky a navrhuje možnosti jejich odstranění.

Jak probíhá audit přístupnosti

Postup zpracování auditu přístupnosti je následující:

 1. Získání základních informací o webu a výběr testované metodiky použitelnosti - česká pravidla dle zákona 365/2000 Sb., WCAG 2.0. či jiná.
 2. Vlastní zpracování auditu – doba potřebná pro zpracování je typicky 3 týdny od dodání výchozích podkladů.
 3. Zaslání auditu a následná osobní konzultace – za účelem vysvětlení nejasností a návrhu alternativních řešení.

Obsah auditu přístupnosti

Audit typicky vychází z pravidel pro tvorbu přístupného webu vytvořených pro potřeby novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (případně jiné metodiky). Specialista na přístupnost prověří, zda web vyhovuje všem bodům pravidel a v případě odhalených nedostatků doporučí kroky nutné k jejich nápravě. Pravidla se zaměřují především na následující aspekty:

 • dostupnost, čitelnost a srozumitelnost všech informací,
 • snadno rozlišitelné a popisné odkazy,
 • jasné a pochopitelné ovládání webu,
 • kvalita a struktura kódu.

Audit je samozřejmě prováděn dle aktualizovaných pravidel přístupnosti.

Co dostanete

Výstupem analýzy je písemný dokument o rozsahu cca 25–35 stran, ve kterém naleznete:

 • Zhodnocení analyzovaného webu.
 • Popis nalezených nedostatků a vysvětlení jejich důsledků.
 • Prioritizace nedostatků dle jejich závažnosti.
 • Konkrétní postupy a doporučení k odstranění nedostatků.

Proč audit přístupnosti od Dobrého webu?

Školení – naučte se, jak zlepšit použitelnost