Audit přístupnosti - Dobrý web

Připravujeme pro vás nový web a už brzy vás uvítáme v novém kabátě. Jak děláme a pro koho, vám odpoví naše prozatimní info stránka.

Audit přístupnosti

Nevidomí, barvoslepí, sluchově a pohybově postižení, dyslektici, lidé s poruchami učení, ale i uživatelé moderních mobilních telefonů. Ti všichni mohou mít problém s používáním vašich webových stránek.

Head of User Experience

Specialista na přístupnost webu zkontroluje, zda zpracování webu splňuje pravidla přístupnosti – česká dle zákona č. 365/2000 Sb. nebo zahraniční WCAG 2.0. Upozorňuje na chyby, jejich důsledky a navrhuje možnosti jejich odstranění.

Jak probíhá audit přístupnosti

Postup zpracování auditu přístupnosti je následující:

 1. Získání základních informací o webu a výběr testované metodiky použitelnosti - česká pravidla dle zákona 365/2000 Sb., WCAG 2.0. či jiná.
 2. Vlastní zpracování auditu – doba potřebná pro zpracování je typicky 3 týdny od dodání výchozích podkladů.
 3. Zaslání auditu a následná osobní konzultace – za účelem vysvětlení nejasností a návrhu alternativních řešení.

Obsah auditu přístupnosti

Audit typicky vychází z pravidel pro tvorbu přístupného webu vytvořených pro potřeby novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (případně jiné metodiky). Specialista na přístupnost prověří, zda web vyhovuje všem bodům pravidel a v případě odhalených nedostatků doporučí kroky nutné k jejich nápravě. Pravidla se zaměřují především na následující aspekty:

 • dostupnost, čitelnost a srozumitelnost všech informací,
 • snadno rozlišitelné a popisné odkazy,
 • jasné a pochopitelné ovládání webu,
 • kvalita a struktura kódu.

Audit je samozřejmě prováděn dle aktualizovaných pravidel přístupnosti.

Co dostanete

Výstupem analýzy je písemný dokument o rozsahu cca 25–35 stran, ve kterém naleznete:

 • Zhodnocení analyzovaného webu.
 • Popis nalezených nedostatků a vysvětlení jejich důsledků.
 • Prioritizace nedostatků dle jejich závažnosti.
 • Konkrétní postupy a doporučení k odstranění nedostatků.

Proč audit přístupnosti od Dobrého webu?

Co říkají klienti

 • "Služeb ExperienceU jsme využili při uživatelském testování naší mobilní aplikace. Vedle vstřícného a profesionálního přístupy při přípravě a v průběhu vlastního testování si cením zejména konkrétních doporučení a návodů, jak řešit problémy, které testování odhalilo."
 • S Dobrý webem pravidelně testujeme nejen finální webové stránky, ale i wireframy. Novinkou pro nás bylo testování wireframů mobilního layoutu webových stránek. S průběhem testování jsem byl spokojený. Překvapivě však, na rozdíl od návrhů pro desktop, testování wireframů mobilního layoutu neodhalilo téměř žádná problémová místa.

 • S Dobrým webem jsme začali spolupracovat v létě 2008, kdy jsme po poptávali analýzu použitelnosti našeho webu. Překvapilo nás, kolik věcí se odhalilo a kde všude mohou být naši návštěvníci zmateni a kde mohou mít velké problémy dokončit své cíle.

  Naštěstí byly zjištěné problémy nejen dobře odůvodněny a prioritizovány s ohledem na možné obchodní dopady, ale také byla uvedena konkrétní doporučení na možná řešení problému.

  Kromě několika dalších služeb jsme Dobrý web využili také při uživatelském testování kalkulace povinného ručení, což je stěžejní částí našeho webu. Zjištění jsme ihned s Dobrým webem konzultovali a přenášeli do konkrétních rozhodnutí, co budeme muset udělat.

  Celkově hodnotím dosavadní spolupráci s Dobrým webem z odborného hlediska na velmi vysoké úrovni a dlouhodobě přínosnou.

 • Kvalita práce odvedené Dobrým webem i její výsledky byly báječné. Komunikace a koordinace projektu probíhala hladce a velmi nás potěšila mírou flexibility a rychlosti reakce ze strany Dobrého webu po celou dobu spolupráce. Těšíme se na další společný projekt!

Ukázat další ohlasy

Další reference

Školení – naučte se, jak zlepšit použitelnost