Audit přístupnosti pro Ministerstvo kultury ČR - Dobrý web

Připravujeme pro vás nový web a už brzy vás uvítáme v novém kabátě. Jak děláme a pro koho, vám odpoví naše prozatimní info stránka.

Audit přístupnosti pro Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo kultury ČR je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Detaily spolupráce

Úlohou Dobrého webu při celkovém redesignu stránek ministerstva bylo zajistit, aby nová podoba webu respektovala požadavky na bezbariérovou přístupnost danou zákonem 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jeho novely z roku 2006. Vedle splnění zákonných povinností jsme měli pomoci se zvýšením kvality webu z pohledu návštěvníků – důraz byl kladen především na intuitivní strukturu webu, přehlednost jednotlivých stránek a celkovou snadnou použitelnost.

Během přípravy redesignu jsme zpracovali detailní audit přístupnosti, který byl realizován ve dvou fázích. Po zpracování grafického návrhu webu jsme ověřili splnění kritérií, které bylo možné posoudit již v této fázi, což výrazně snížilo náklady na opravu nalezených problémů. Kompletní web byl následně auditu přístupnosti podroben znovu.

Termín realizace
říjen 2007 – prosinec 2008
Kontaktní osoba
Jiří Nouza
Ředitel odboru vnitřní správy
Web

Ministerstvo kultury ČR – další dodané služby