Jak funguje oční kamera - Dobrý web

Agenturní aktivity v oblasti marketingu, designu a výzkumu najdete od listopadu 2017 pod novou značkou SHERPAS..

Jak funguje oční kamera

Kromě známějšího a běžnějšího uživatelského testování webu, kdy respondenti u stolního počítače plní na webu různé úkoly sledováni moderátorem, je možné chování uživatelů na webu zkoumat pomocí testování oční kamerou. Následující část vám ukáže, že oční kamera není žádné komplikované laboratorní zařízení a napoví, kdy je vhodné ji využít při návrhu webu nebo jeho zkvalitnění.

V současnosti jsou typické dva přístupy – oční kamera, která se určitým způsobem umisťuje na hlavu respondenta (například jako speciální brýle, přilba apod.). Alternativou je oční kamera zabudovaná v zařízení, které respondent pozoruje. Právě tento druhý přístup se stává oblíbenou technologií i pro testování webových stránek.

Jak je vidět na následujícím obrázku, na kterém je kamera firmy Tobii, oční kamera může vypadat jako běžný monitor. Díky tomu je technicky relativně snadné pomocí takového zařízení testovat i webové stránky. Když to zjednoduším, tak na začátku stačí provést tzv. kalibraci – laicky řečeno „zachycení pohledu respondenta“ a už můžete sledovat, na které místo na obrazovce se respondent právě dívá.

 

Aby měla data zaznamenaná oční kamerou vypovídací hodnotu, nesmí být respondent během testování „vyrušován“ doplňujícími otázkami ze strany moderátora testování. To je hlavní princip v eyetrackingu využívané metody PEEP (Post Experience Eyetracked Protocol), kdy se doplňující informace od respondenta získávají až po samotném testování. Po testování je možné respondentovi například přehrát záznam pohybu jeho očí a znovu společně s ním projít plnění jednotlivých úkolů.

Oční kamera vs. klasické uživatelské testování

Na začátek je třeba vyjasnit si jednu velmi důležitou věc. Použití oční kamery není doplněk klasického uživatelského testování – je to jiná metoda! To si spousta lidí neuvědomuje, a proto často naprosto scestně považují uživatelské testování se zapojením oční kamery za lepší než bez ní. Nesmysl – je to prostě něco jiného – vyžaduje jiný přístup, jinou přípravu, jiné podklady, jiné podmínky, jiný způsob vyhodnocování, jinou metodiku testování. A hlavně – hodí se použít v jiných situacích než klasické uživatelské testování.

V podstatě jedinou věcí, kterou má testování webu pomocí oční kamery a klasické uživatelské testování společnou, je cíl. V obou přístupech je cílem poznat a pochopit chování uživatele webu. Toto poznání a pochopení v podstatě představuje zodpovězení několika otázek – jak je vidět na následujícím schématu.

Abychom pochopili chování uživatele, musíme zodpovědět otázku kdo? – kdo je tím uživatelem, který se určitým způsobem chová. S tím souvisí i odpověď na otázku kdy? – v jaké situaci a za jakých okolností se tak uživatel chová. Akce, které uživatel na webu právě dělá, jsou odpovědí na otázku co? Abychom věděli, jak případný problém, ze kterého pramení nežádoucí chování uživatele, vyřešit, musíme pochopit, proč? se tak uživatel chová.

 

Všechny tyto otázky dokáže zodpovědět klasické uživatelské testování. Co nám tedy oční kamera při testování webu může přinést, a co nám naopak vezme?

Oproti klasickému usertestingu máme navíc k dispozici data, kam se uživatel díval, což je pro nás další vstup využitelný pro pochopení chování uživatele. Na druhou stranu, výše popsaná metoda PEEP, kdy moderátor do průběhu testování žádným způsobem nezasahuje, může komplikovat pochopení, proč se uživatel choval určitým způsobem. Pokud se ptáme až po samotném testování, tak už odpověď nemusí být stejná, jako okamžitá uživatelova reakce na otázku během plnění úkolu – třeba z důvodu, že už si uživatel přesně nedokáže vzpomenout nebo se nechce ztrapnit (například pokud při dalším pobytu na webu pochopil funkci, se kterou si v inkriminovaném okamžiku nevěděl rady).

Ukázka výstupu z testování serveru mesec.cz pomocí oční kamery.

 

Kdy tedy testovat web oční kamerou?

Počítejte s tím, že ve vaší konkrétní situaci pro vás bude vhodnější použít pouze jedno řešení – buď potřebujete do testování zapojit oční kameru, nebo bude lepší klasické uživatelské testování. Pokud se domníváte, že váš problém mohou adekvátně vyřešit obě metody, mýlíte se a možná je problém v tom, že vlastně nevíte, čeho testováním chcete docílit.

Chcete najít problémy vašeho webu, které komplikují uživatelům dosahování jejich cílů? V takovém případě je klasické uživatelské testování metodou, o které není třeba pochybovat – je to levné, rychlé a spolehlivě naleznete zásadní problémy. Opravte chyby a klasické uživatelské testování udělejte znovu.

Znáte problémy svého webu, ale nedaří se vám najít jejich řešení? Pak je čas uvažovat o využití oční kamery – stanovte hypotézy, připravte varianty k otestování a získejte chybějící kousek k pochopení chování uživatele – zjistěte, čemu věnuje na webu pozornost.

Máte na svém webu prvky, které uživatelé nebudou příliš využívat, ale potřebujete ověřit, zda jim uživatelé věnují pozornost (např. reklamní sdělení)? I v takovém případě je oční kamera tou správnou volbou.

Nebojte se pro vyhodnocování vašich hypotéz zapojit i možnosti nástrojů webové analytiky – oční kamera samotná vám stačit nebude. Přidejte A/B testování nebo klikací heatmapy, vyhodnocujte data z analytického nástroje.

Oční kamera je sice velmi drahé a propracované technické zařízení, ale sama o sobě vám ani v nejmenším nepomůže poznat a pochopit chování uživatelů vašeho webu. K tomu budete potřebovat odborníka, na realizaci výzkumu pomocí oční kamery.