Zadávací dokumentace pro Městská divadla pražská - Dobrý web

Připravujeme pro vás nový web a už brzy vás uvítáme v novém kabátě. Jak děláme a pro koho, vám odpoví naše prozatimní info stránka.

Zadávací dokumentace pro Městská divadla pražská

Eva Römerová
Eva Römerová
Správní ředitelka

Se společností Dobrý web spolupracujeme cca půl roku. Cílem naší spolupráce byl redesign internetových stránek Městských divadel pražských (MDP) tak, aby nabízely komplexní informační servis všem divákům a zlepšily prezentaci MDP na internetu. Kromě zpracovaných vstupních analýz našeho portálu působil Dobrý web v roli nezávislých konzultantů a připomínkoval novou grafickou podobu webu z pohledu použitelnosti a přístupnosti. Díky profesionálnímu přístupu jsme měli možnost lépe vyhodnocovat přehlednost stránek a efektivitu jejich využití pro uživatele. Se vzájemnou spoluprací jsme plně spokojeni a zodpovědně ji doporučujeme i ostatním společnostem a firmám.

Městská divadla pražská jsou velkým činoherním divadlem s dlouholetou tradicí. Společný umělecký soubor působí na dvou scénách v centru Prahy – v Divadle ABC a v Divadle Rokoko.

Detaily spolupráce

Prvním bodem spolupráce s Městskými divadly pražskými byla analýza předchozí verze webové prezentace, která upozornila na největší nedostatky a byla jedním z podkladů pro tvorbu nového webu.

Na základě zjištěných skutečností jsme podle požadavků klienta připravili návrh nové podoby titulní stránky webu a návrh nové obsahové struktury webu. Zároveň jsme připravili soubor obecných pravidel a doporučení, směřujících ke kvalitnímu zpracování celého webu.

Během realizace nové verze webu jsme pak poskytovali konzultace k jednotlivým aspektům řešení a dohlíželi jsme na správné provedení dodaných doporučení.

Hlavním cílem spolupráce bylo zvýšení přehlednosti a použitelnosti webové prezentace Městských divadel pražských. Nová podoba klade velký důraz na snadné nalezení nejčastěji hledaných informací.

 

Termín realizace
leden 2008 – srpen 2008
Kontaktní osoba
Eva Römerová
Správní ředitelka
Web