Použitelnost - Dobrý web

Použitelnost

Uživatelské testování

Zjistíte, jakým problémům čelí na vašem webu jeho skuteční uživatelé. Uživatelské testování je vhodné realizovat téměř v každé fázi vývoje webu.

Detailní informace o uživatelském testování.

Analýza použitelnosti

Je ideálním nástrojem pro odhalení nedostatků napříč celým webem. Specialista provede analýzu uživatelských scénářů, identifikuje problémová místa a navrhne konkrétní řešení.

Detailní informace o analýze použitelnosti.

Audit přístupnosti

Specialista na přístupnost webu zkontroluje, zda zpracování webu splňuje pravidla přístupnosti dle českého zákona č. 365/2000 Sb. nebo zahraniční metodiky WCAG 2.0.

Detailní informace o auditu přístupnosti.

Návštěvníci na web přichází s cílem naplnit svoje potřeby. User Experience pomáhá rozpoznat tyto potřeby a promítnout je do podoby a uspořádání webu.

Tomáš Ludvík Head of User Experience

Proč UX a použitelnost od Dobrého webu?

 

 

 

 

 

 

  • Vlastní usability lab – disponujeme vlastní špičkově vybavenou laboratoří pro realizaci metod uživatelského výzkumu. Laboratoř svým vybavením a možnostmi patří k nejmoderněji vybaveným v České republice.
  • Zkušenosti – analýzy použitelnosti webu, návrh webu či uživatelská testování realizujeme od roku 2003. Desítkám klientů – malých i velkých, v ČR i zahraničí jsme pomáhali zlepšovat použitelnost a UX jejich webu.
  • Mezinárodní působení – Dobrý web je prostřednictvím své UX divize ExperienceU součástí mezinárodní asociace UX Alliance. Díky tomu u projektů můžeme aplikovat cenné znalosti a zkušenosti ze zahraničí.
  • Profesionalita – máme specializovaný tým lidí na návrh webu, použitelnost a uživatelský výzkum. Naši specialisté mají rozsáhlé praktické zkušenosti, přednášejí na konferencích a publikují odborné články.
  • Speciální softwareTechSmith Morae, záznam obrazovky počítače a zvuku, přenos na libovolný počítač ve stejné síti, snadné zpracování a střih nahrávek, psaní poznámek během testu.
  • Osvěta a školení – Dobrý web již mnoho let pořádá pravidelná školení zaměřená na použitelnost webu, je spoluzakládajícím členem sdružení Prague ACM SIGCHI, pořadatelem konference User Experience a provozovatelem webu Přístupnost.cz.
  • Výzkumy – realizujeme veřejné výzkumy chování uživatelů internetu. Na začátku roku jsme provedli rozsáhlý výzkum chování uživatelů internetu v ČR.

Dobrý web o použitelnosti

Školení – naučte se, jak zlepšit použitelnost