PPC - Dobrý web

Chcete začít s PPC?

Špatně navržená struktura kampaní je jedním z nejčastějších důvodů, proč nejsou PPC kampaně efektivní. Těmi dalšími jsou špatně definované či nedefinované cíle a nerealistické představy. Toto všechno musíte řešit dříve, než utratíte v PPC první korunu.

Začněte správně – budete z toho těžit v budoucnu. Využijte:

Vaše PPC kampaně nefungují?

Jak poznat, zda kampaně fungují? Chtějte odpověď, kolik generují konverzí (objednávek, poptávek) a v jaké hodnotě. Důvodů nefunkčních kampaní může být více – špatná struktura, klíčová slova, nastavení cenových nabídek, texty inzerátů, neschopný správce...

Najděte problém a řešte ho – pomocí:

Dokáže specialista PPC lépe?

Dobře ovládat PPC systémy se naučíte během jednodenního školení. Pro efektivní správu PPC kampaní to ale nestačí. Profesionál na správu PPC není člověk, který umí jen ovládat Sklik nebo AdWords.

Najděte si na správu PPC profesionála. Využijte:

PPC kampaně považujeme primárně za jeden z nástrojů výkonnostního marketingu a s tímto vědomím přistupujeme k jejich správě. Výsledkem musí být konverze!

Lukáš Foff Head of Online Advertising

Proč PPC reklamu od Dobrého webu?

AdWords Certified Partner
Analytics Certified Partner
Yahoo! Web Analytics Consultant Network
  • Odbornost – Dobrý web získal jako první ČR certifikaci AdWords Qualified Company (nyní Google AdWords Certified Partner) v roce 2006
  • Zkušenosti – PPC kampaně spravujeme od roku 2003 – reference mluví za své. Pro efektivní správu používáme svépomocí vyvinuté specializované nástroje.
  • Kontinuální vzdělávání – specialisté PPC jsou neustále vzděláváni formou interních školení či individuálních školení společností Google či Seznam.
  • Návratnost investic – s tímto cílem poskytujeme správu PPC – když nevěříme, že dokážeme PPC efektivně, nenabídneme je.
  • Komplexnost – ke správě PPC přistupujeme komplexně ve spolupráci se specialisty na další aspekty zpracování webu – efektivní správu nelze dosáhnout bez kvalitně nastavených nástrojů webové analytiky ani bez úprav cílových stránek
  • Transparentnost – v oblasti správy PPC jsme zcela otevření a transparentní a snažíme se v ní vzdělávat i naše klienty – pokud klient pochopí naši práci, dosáhneme lepších výsledků. Dodržujeme pravidla Google spolupráce s partnerem třetí strany.
  • Podpora webové analytiky – PPC automaticky zahrnuje i využití nástrojů webové analytiky – Dobrý web je od roku 2010 jedinou agenturou v ČR vlastnící jak certifikát Google Analytics Certified Partner tak i Yahoo! Web Analytics.
  • VzděláváníPPC reklamu školíme od roku 2004.

Dobrý web o PPC reklamě

Školení – naučte se, jak na PPC reklamu