Reference – PPC - Dobrý web

Agenturní aktivity v oblasti marketingu, designu a výzkumu najdete od listopadu 2017 pod novou značkou SHERPAS..

Reference – PPC

PPC kampaně považujeme primárně za jeden z nástrojů výkonnostního marketingu a s tímto vědomím přistupujeme k jejich správě. Výsledkem musí být konverze!