Školení na míru pro Akademii věd České republiky - Dobrý web

Připravujeme pro vás nový web a už brzy vás uvítáme v novém kabátě. Jak děláme a pro koho, vám odpoví naše prozatimní info stránka.

Školení na míru pro Akademii věd České republiky

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd.

Pracoviště Akademie věd se podílejí na vzdělávání, a to především výchovou mladých badatelů při uskutečňování doktorských studijních programů, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníků na vysokých školách. Akademie též rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem.

Detaily spolupráce

Školení Google Analytics pro Akademii věd pomohlo správcům webů jednotlivých ústavů pochopit, jací návštěvníci přicházejí na jejich weby.

Během celodenního školení plného praktických cvičení se účastníci naučili postupy, jak vyhodnocovat kvalitu různých zdrojů návštěvnosti, navigaci návštěvníků po stránkách a jak interpretovat rozdílnost různých segmentů návštěv.

Pro pravidelné posuzování návštěvnosti byly zahrnuty příklady na vytváření vlastních přehledů a dashboardů, kterými mohou správci webů informovat své kolegy o úspěšnosti webů Akademie věd.

Školení připravil Pavel Jašek.

Školení Facebooku připravil Daniel Dočekal a zaměřili jsme se na využití sociálních sítí pro popularizaci vědy.

Termín realizace
listopad 2013
Kontaktní osoba
Mgr. Vladislava Nádeníčková
projektová manažerka, Středisko společných činností AV ČR
Web

Akademie věd České republiky – další dodané služby