Správa PPC kampaní - Dobrý web

Připravujeme pro vás nový web a už brzy vás uvítáme v novém kabátě. Jak děláme a pro koho, vám odpoví naše prozatimní info stránka.

Správa PPC kampaní

PPC kampaně považujeme primárně za jeden z nástrojů výkonnostního marketingu a s tímto vědomím přistupujeme k jejich správě. Výsledkem musí být konverze.

Head of Online Advertising

Spravujeme všechny typy PPC kampaní ve všech běžně používaných systémech, jako jsou Google AdWords, Sklik, Microsoft adCenter, Yahoo! Search Marketing, Facebook, LinkedIn a další.

Cílem naší spolupráce s klientem je spravovat efektivně PPC kampaně s ohledem na předem definované cíle. Co to v našem podání znamená?

 • Společně jasně stanovíme cíle správy a vzájemné spolupráce – bez toho bychom nedokázali průběžně spolupráci vyhodnocovat a reagovat na výsledky PPC kampaní. Vy i my musíme cíle považovat za smysluplné a realistické.
 • Společně stanovíme hranici efektivity a neefektivity kampaní – realizované úpravy a rozvoj kampaní následně budeme podřizovat tomu, abychom neupravovali a nerozšiřovali kampaně neefektivním způsobem.
 • Navrhneme postup a harmonogram, jak stanovených cílů dosáhnout – to vše jen v případě, že budeme sami věřit tomu, že stanovených cílů dosáhnout lze.
 • Budeme pravidelně vykazovat výsledky a konzultovat vývoj kampaní – kampaně se mohou vyvíjet lépe či hůře - hledáme společně s vámi důvody a navrhujeme řešení.
 • Definujeme součinnost, kterou od vás budeme vyžadovat – bez zapojení klienta nelze dlouhodobě efektivně spravovat PPC.

Jak probíhá správa PPC kampaní

Co budeme chtít před zahájením spolupráce

 • Definovat, čeho mají na vašem webu návštěvníci přivedení z PPC kampaní dosáhnout – tedy určit konverze a jejich hodnotu.
 • Kvalitně nastavit nástroj pro měření návštěvnosti webu (např. Google Analytics), abychom od začátku mohli společně sledovat efekty naší správy, vyhodnocovat ji a měli podklady pro kvalitní optimalizaci PPC kampaní. Případně vám s nastavením analytického nástroje rádi pomůžeme.
 • Popsat váš sortiment nebo služby, vyjmenovat konkurenční výhody i popsat typické zákazníky, na které se zaměřujete, a jejich potřeby.
 • Poskytnout přístup do statistik vašeho webu či případným stávajícím kampaním (podívejte se na návod, jak přístup přidělit), abychom dokázali odhadnout reálný přínos, jaký může správa PPC kampaní mít, a posoudili, zda vám dokážeme nabídnout efektivní službu.

Návrh úprav a harmonogramu správy PPC

Na základě poskytnutých informací a přístupů připravíme návrh spolupráce, který bude obsahovat:

 • návrh postupu vytvoření, rozvoje či optimalizace PPC kampaní,
 • časový harmonogram správy PPC,
 • návrh podoby reportování výsledků a vzájemné komunikace,
 • určení specialisty PPC, který se bude vašim kampaním věnovat.

Když nebudeme dlouhodobou spolupráci považovat za efektivní a smysluplnou, navrhneme vám alternativní řešení nebo doporučíme vhodné školení PPC reklamy.

Co dostanete

Spolupráce s Dobrým webem v oblasti správy PPC kampaní znamená:

 • Transparentní spolupráci – majitelem účtu je klient, který má plný přístup do kampaní, které mu zůstávají i v případě ukončení spolupráce s Dobrým webem.
 • Dosahování společně stanovených cílů – bez cíle nelze spolupráci hodnotit – takto kampaně nespravujeme.
 • Průběžné vyhodnocování PPC kampaní – hodnotíme vlastní práci, navrhujeme další postup a vysvětlujeme proč se kampaně chovají tak, jak se chovají.
 • Vyčlenění PPC specialisty – ten se kampaním dlouhodobě věnuje a komunikuje s vámi – jasně tedy víte, kdo vaše kampaně spravuje.
 • Komunikaci nad vývojem kampaní – bez zapojení klienta nelze dlouhodobě efektivně spravovat PPC. Potřebujeme se s vámi bavit o stavu kampaní, vysvětlovat, proč navrhujeme to či ono, znát váš pohled odborníka na váš obor podnikání.

Proč spravovat kampaně od Dobrého webu?

AdWords Certified Partner
Analytics Certified Partner
Yahoo! Web Analytics Consultant Network
 • Odbornost – Dobrý web získal jako první ČR certifikaci AdWords Qualified Company (nyní Google AdWords Certified Partner) v roce 2006
 • Zkušenosti – PPC kampaně spravujeme od roku 2003 – reference mluví za své. Pro efektivní správu používáme svépomocí vyvinuté specializované nástroje.
 • Kontinuální vzdělávání – specialisté PPC jsou neustále vzděláváni formou interních školení či individuálních školení společností Google či Seznam.
 • Návratnost investic – s tímto cílem poskytujeme správu PPC – když nevěříme, že dokážeme PPC efektivně, nenabídneme je.
 • Komplexnost – ke správě PPC přistupujeme komplexně ve spolupráci se specialisty na další aspekty zpracování webu – efektivní správu nelze dosáhnout bez kvalitně nastavených nástrojů webové analytiky ani bez úprav cílových stránek
 • Transparentnost – v oblasti správy PPC jsme zcela otevření a transparentní a snažíme se v ní vzdělávat i naše klienty – pokud klient pochopí naši práci, dosáhneme lepších výsledků.
 • Podpora webové analytiky – PPC automaticky zahrnuje i využití nástrojů webové analytiky – Dobrý web je od roku 2010 jedinou agenturou v ČR vlastnící jak certifikát Google Analytics Certified Partner tak i Yahoo! Web Analytics.
 • VzděláváníPPC reklamu školíme od roku 2004.

Co říkají klienti

 • Již několik let spolupracuje ČMSS s Dobrým webem v oblastech webové analytiky, PPC, social i online strategie. Díky správně nastavené dlouhodobé spolupráci vykazujeme velmi dobré výsledky především ve výkonnostním marketingu a posouváme se technologicky stále kupředu. Dobrému webu nechybí kvalitní lidé, a to nejen po stránce odborné, ale i lidské. Dobrému webu se daří nacházet způsoby, jak potřeby ČMSS realizovat.   

 • V rámci správy PPC kampaní naší pojišťovny zejména oceňujeme testování nových funkcí a inovací v systému Adwords a Sklik. Na Dobrém webu si především ceníme týmové spolupráce, rychlé odezvy na naše požadavky a zpětné vazby k našim kampaním. Dlouhodobá spolupráce se společností Dobrý web nám přináší výhody, které se odráží na celkových prodejích našich produktů na internetu.

 • S Dobrým webem spolupracuji již 3 roky. Je naším pomocníkem jak při řešení marketingové strategie tak hlavně při tvorbě webu. Firmu jsem si vybral pro optimalizaci starších webových stránek. Po roční spolupráci jsme začali tvořit zcela nové webové stránky. Byli nám pomocníkem jak při optimalizaci webu, tak kladli důraz na přehlednost a přístupnost našeho webu. V současnosti nám Dobrý web pomáhá vyvíjet a zkvalitňovat internetový obchod. Na začátku jsem si myslel, že naše spolupráce bude jednorázová, ale kvalitou svojí práce a návratností vložených investic mě přesvědčili o tom, že na webu je stále co zlepšovat a že dlouhodobější partnerství s Dobrým webem se vyplatí.

 • Být nablízku našim klientům je pro nás velmi důležité. Dobrý web nám pomáhá být tam, kde nás naši budoucí i stávající klienti hledají.

  Dobrý web se stará o naši přítomnost v nejvýznamnějších vyhledávačích prostřednictvím reklamních systémů AdWords, Sklik, eTarget a adFOX od února 2008. Díky pravidelné analýze výsledků a následným úpravám se naše pozice stále zlepšuje, aniž bychom museli neefektivně navyšovat finance investované do tohoto projektu.

  Komunikace s konzultanty, kteří mají naši kampaň na starosti, je vždy velmi rychlá a efektivní, velmi důležitá je také jejich orientace v oblasti bankovnictví.

Ukázat další ohlasy

Další reference

 • logo
 • manutan-logo
 • ČSOB Banka
 • Blancheporte
 • Hypoteční banka
 • TisknuLevne.cz

  PPC kampaně jsou hlavním zdrojem našich prodejů již několik let. Ze začátku jsme si kampaně spravovali sami, od roku 2009 však spolupracujeme s Dobrým webem. Vzhledem k velkému objemu útrat v PPC systémech se investice do kvalitní správy našich kampaní ukázala jako velmi výhodná. Díky Dobrému webu máme jistotu, že naše kampaně jsou spravovány optimálně s ohledem na nejnovější trendy. Můžeme tak více času věnovat vlastnímu podnikání. Na spolupráci oceňujeme především měsíční reporty, které nám dávají srozumitelně najevo výhodnost naší spolupráce s Dobrým webem.

  Martin Pěnička
  TisknuLevne.cz
 • 3Suisses
 • Athos Travel

  S Dobrým webem spolupracujeme již několik let na rozvoji a propagaci webů, které provozujeme. Oceňuji především individuální přístup, ze kterého je cítit, že cílem spolupráce je navrhnout fungující a efektivní řešení – nikoli pouze dodat konkrétní službu.

  Vedle přípravy detailního zadání při redesignu našich webů a správy PPC kampaní nám Dobrý web na webu zprovoznil systém Google Analytics. Aktuálně tak máme velmi přesné informace o návratnosti našich reklamních investic a data o tom, jakým způsobem návštěvníci pracují s naším webem.

  Provoz našeho webu představuje nekonečnou cestu a i díky spolupráci s Dobrým webem cítíme, že kráčíme po té správné.

  Filip Antoš
  Athos Travel
 • ERA
 • IVT

Školení – naučte se, jak na PPC reklamu