Správa PPC kampaní - Dobrý web

Správa PPC kampaní

PPC kampaně považujeme primárně za jeden z nástrojů výkonnostního marketingu a s tímto vědomím přistupujeme k jejich správě. Výsledkem musí být konverze.

Head of Online Advertising

Spravujeme všechny typy PPC kampaní ve všech běžně používaných systémech, jako jsou Google AdWords, Sklik, Microsoft adCenter, Yahoo! Search Marketing, Facebook, LinkedIn a další.

Cílem naší spolupráce s klientem je spravovat efektivně PPC kampaně s ohledem na předem definované cíle. Co to v našem podání znamená?

 • Společně jasně stanovíme cíle správy a vzájemné spolupráce – bez toho bychom nedokázali průběžně spolupráci vyhodnocovat a reagovat na výsledky PPC kampaní. Vy i my musíme cíle považovat za smysluplné a realistické.
 • Společně stanovíme hranici efektivity a neefektivity kampaní – realizované úpravy a rozvoj kampaní následně budeme podřizovat tomu, abychom neupravovali a nerozšiřovali kampaně neefektivním způsobem.
 • Navrhneme postup a harmonogram, jak stanovených cílů dosáhnout – to vše jen v případě, že budeme sami věřit tomu, že stanovených cílů dosáhnout lze.
 • Budeme pravidelně vykazovat výsledky a konzultovat vývoj kampaní – kampaně se mohou vyvíjet lépe či hůře - hledáme společně s vámi důvody a navrhujeme řešení.
 • Definujeme součinnost, kterou od vás budeme vyžadovat – bez zapojení klienta nelze dlouhodobě efektivně spravovat PPC.

Jak probíhá správa PPC kampaní

Co budeme chtít před zahájením spolupráce

 • Definovat, čeho mají na vašem webu návštěvníci přivedení z PPC kampaní dosáhnout – tedy určit konverze a jejich hodnotu.
 • Kvalitně nastavit nástroj pro měření návštěvnosti webu (např. Google Analytics), abychom od začátku mohli společně sledovat efekty naší správy, vyhodnocovat ji a měli podklady pro kvalitní optimalizaci PPC kampaní. Případně vám s nastavením analytického nástroje rádi pomůžeme.
 • Popsat váš sortiment nebo služby, vyjmenovat konkurenční výhody i popsat typické zákazníky, na které se zaměřujete, a jejich potřeby.
 • Poskytnout přístup do statistik vašeho webu či případným stávajícím kampaním (podívejte se na návod, jak přístup přidělit), abychom dokázali odhadnout reálný přínos, jaký může správa PPC kampaní mít, a posoudili, zda vám dokážeme nabídnout efektivní službu.

Návrh úprav a harmonogramu správy PPC

Na základě poskytnutých informací a přístupů připravíme návrh spolupráce, který bude obsahovat:

 • návrh postupu vytvoření, rozvoje či optimalizace PPC kampaní,
 • časový harmonogram správy PPC,
 • návrh podoby reportování výsledků a vzájemné komunikace,
 • určení specialisty PPC, který se bude vašim kampaním věnovat.

Když nebudeme dlouhodobou spolupráci považovat za efektivní a smysluplnou, navrhneme vám alternativní řešení nebo doporučíme vhodné školení PPC reklamy.

Co dostanete

Spolupráce s Dobrým webem v oblasti správy PPC kampaní znamená:

 • Transparentní spolupráci – majitelem účtu je klient, který má plný přístup do kampaní, které mu zůstávají i v případě ukončení spolupráce s Dobrým webem.
 • Dosahování společně stanovených cílů – bez cíle nelze spolupráci hodnotit – takto kampaně nespravujeme.
 • Průběžné vyhodnocování PPC kampaní – hodnotíme vlastní práci, navrhujeme další postup a vysvětlujeme proč se kampaně chovají tak, jak se chovají.
 • Vyčlenění PPC specialisty – ten se kampaním dlouhodobě věnuje a komunikuje s vámi – jasně tedy víte, kdo vaše kampaně spravuje.
 • Komunikaci nad vývojem kampaní – bez zapojení klienta nelze dlouhodobě efektivně spravovat PPC. Potřebujeme se s vámi bavit o stavu kampaní, vysvětlovat, proč navrhujeme to či ono, znát váš pohled odborníka na váš obor podnikání.

Proč spravovat kampaně od Dobrého webu?

AdWords Certified Partner
Analytics Certified Partner
Yahoo! Web Analytics Consultant Network
 • Odbornost – Dobrý web získal jako první ČR certifikaci AdWords Qualified Company (nyní Google AdWords Certified Partner) v roce 2006
 • Zkušenosti – PPC kampaně spravujeme od roku 2003 – reference mluví za své. Pro efektivní správu používáme svépomocí vyvinuté specializované nástroje.
 • Kontinuální vzdělávání – specialisté PPC jsou neustále vzděláváni formou interních školení či individuálních školení společností Google či Seznam.
 • Návratnost investic – s tímto cílem poskytujeme správu PPC – když nevěříme, že dokážeme PPC efektivně, nenabídneme je.
 • Komplexnost – ke správě PPC přistupujeme komplexně ve spolupráci se specialisty na další aspekty zpracování webu – efektivní správu nelze dosáhnout bez kvalitně nastavených nástrojů webové analytiky ani bez úprav cílových stránek
 • Transparentnost – v oblasti správy PPC jsme zcela otevření a transparentní a snažíme se v ní vzdělávat i naše klienty – pokud klient pochopí naši práci, dosáhneme lepších výsledků.
 • Podpora webové analytiky – PPC automaticky zahrnuje i využití nástrojů webové analytiky – Dobrý web je od roku 2010 jedinou agenturou v ČR vlastnící jak certifikát Google Analytics Certified Partner tak i Yahoo! Web Analytics.
 • VzděláváníPPC reklamu školíme od roku 2004.

Školení – naučte se, jak na PPC reklamu