Uživatelé a design webu - Dobrý web

Uživatelé a design webu

Prezentace

Vystupující

DW - nové - TL
Head of User Experience

Blok expertů KISK FF MU

5. 3. 2015

Tomáš Ludvík v Dobrém webu vede UX tým a jako designer pomáhá společnostem definovat a navrhovat úspěšné digitální produkty a služby. Na Bloku expertů vystoupil s přednáškou na téma "User experience", objasil základní termíny z této oblasti a uvedl metody uživatelského výzkumu a jejich zapojení do procesu návrhu webu. Přínosy "User-centered designu" byly demonstrovány na reálných příkladech z praxe, zejména na práci při redesignu webu MFF Univezity Karlovy.