Uživatelské testování použitelnosti - Dobrý web

Uživatelské testování použitelnosti

Ani nejlepší webdesignér není schopný předem odhadnout chování uživatelů webu. Proto je uživatelské testování nezbytnou součástí vývoje webu. Čím dříve, tím lépe!

Head of User Experience

Díky uživatelskému testování zjistíte, jakým problémům čelí na vašem webu jeho skuteční uživatelé. Dozvíte se, které prvky na jednotlivých stránkách nejsou pro uživatele srozumitelné. Zda se uživatelé na webu dokáží dobře orientovat nebo proč nejsou schopni správně vyplnit a odeslat objednávku ve vašem internetovém obchodě.

Co testovat na uživatelích?

Díky uživatelskému testování zjistíte, jakým problémům čelí na vašem webu jeho skuteční uživatelé. Uživatelské testování je vhodné realizovat téměř v každé fázi vývoje webu – ať už se jedná o: 

 • náčrtky na papíře a skicy,
 • wireframy či funkční prototyp webu,
 • grafické návrhy,
 • samostatné funkční části webu,
 • plně funkční web.

Čím dříve to bude, tím rychleji a levněji nalezené problémy odstraníte.

Realizujeme všechny typy uživatelského testování

Máme mnoho praktických zkušeností se všemi typy uživatelského testování, takže dokážeme doporučit a realizovat vhodný způsob pro konkrétní situaci:

 • klasické uživatelské testování,
 • vzdálené testování (remote testing),
 • testování technického řešení,
 • testování oční kamerou,
 • testy navigace,
 • kvantitativní testování.

Jak probíhá uživatelské testování použitelnosti

Testování se skládá z několika hlavních částí, jejichž rozsah se může různit, opomenutí některé z nich však může mít na jeho přínos negativní dopad.

 1. Analýza cílových skupin webu a jejich potřeb – na začátku je nutné znát, kdo jsou uživatelé webu a co by jim měl web nabídnout. Jedině tak je možné testování postavit tak, aby byly jeho výsledky relevantní a užitečné.
 2. Vytvoření scénáře testování – hlavním těžištěm testování jsou úkoly, které jsou jednotlivým testerům uloženy. Jedná se o většinou typické akce cílových skupin webu.
 3. Výběr testerů – vzorek účastníků testování by měl odpovídat cílovým skupinám webu. Rovněž je třeba získat zhruba rovnoměrný podíl pokročilých a nezkušených uživatelů internetu – každá skupina totiž narazí na zcela jiný typ problémů.
 4. Samotný průběh testování – pod dohledem zkušeného odborníka na použitelnost plní testeři úkoly dle scénáře testování.
 5. Analýza výsledků testování – je třeba setřídit poznatky získané během testování, zanalyzovat je a především vymyslet nejvhodnější řešení vedoucí ke zvýšení použitelnosti webu.
 6. Prezentace výsledků – seznámení s průběhem testování, komentář k výsledkům a detailní výklad aplikace doporučených opatření.

Co dostanete

Uživatelské testování přináší vždy velkou sumu nových poznatků a podnětů ke zlepšení webu. Jak mohou vypadat výsledky uživatelského testování?

 • Osobní sledování – vřele doporučujeme využít možnosti sledovat přímo průběh testování. K dispozici máme vybavenou pozorovací místnost až pro 15 osob. Osobní zhlédnutí testování je velmi užitečným vodítkem pro všechny, kdo se podílejí na vývoji webu.
 • Výsledná zpráva – obdržíte důkladný soupis všech hlavních poznatků z testování, který bude obsahovat i doporučení optimálního vyřešení zjištěných problémů. Součástí je i souhrn průběhu testování a toho, jak si jednotliví testeři poradili se zadanými úkoly.
 • Videozáznam  – standardně je k dispozici kompletní záznam průběhu všech sezení s testery. Celé testování je vždy zaznamenáváno na video. S videozáznamy se pracuje při odhalování a sumarizaci odhalených problémů a při vytváření výsledné zprávy.
 • Videosestřih – vedle needitovaného záznamu, který je standardním výstupem každého testování, je možné na přání klienta připravit i sestříhaný materiál, který bude obsahovat pouze vybrané momenty z testování, ilustrující všechny klíčové okamžiky.
 • Prezentace výsledků – součástí služby je i následná konzultace výsledné zprávy u klienta, kde je možné probrat všechny nejasnosti a společně najít řešení odhalených problémů.

Konkrétní podoba závisí vždy na domluvě s klientem.

Proč uživatelské testování použitelnosti od Dobrého webu?

 • Zkušenostidesítky provedených uživatelských testování pro české i zahraniční klienty. Zkušenosti s klasickým usertestingem, testováním prototypů a wireframů, testováním grafických návrhů, testováním pomocí oční kamery či vzdáleným uživatelským testováním (remote usertesting).
 • Mezinárodní působení – Dobrý web je prostřednictvím své UX divize ExperienceU součástí mezinárodní asociace UX Alliance. Díky tomu u projektů můžeme aplikovat cenné znalosti a zkušenosti ze zahraničí.
 • Vlastní testovací prostory – oddělená testovací a pozorovací místnost, prostor až pro 15 pozorovatelů, audio a video výstup, projekce na plátno.
 • Speciální softwareTechSmith Morae, záznam obrazovky počítače a zvuku, přenos na libovolný počítač ve stejné síti, snadné zpracování a střih nahrávek, psaní poznámek během testu.
 • Profesionalita – testování připravují a realizují specialisté rozsáhlými praktickými zkušenostmi, kteří o usertestingu přednášejí na konferencích a publikují odborné články.
 • Osvěta a školení – Dobrý web již mnoho let pořádá pravidelná školení zaměřená na použitelnost webu, je spoluzakládajícím členem sdružení Asociace UX a pořadatelem konference User Experience.

Školení – naučte se, jak zlepšit použitelnost