Uživatelské testování použitelnosti pro Telefónicu O2 Czech Republic - Dobrý web

Připravujeme pro vás nový web a už brzy vás uvítáme v novém kabátě. Jak děláme a pro koho, vám odpoví naše prozatimní info stránka.

Uživatelské testování použitelnosti pro Telefónicu O2 Czech Republic

Telefónica O2 Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozuje více než sedm miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice.

Detaily spolupráce

Telefónica O2 nás oslovila s velmi specifickou potřebou – ověřit strukturu a názvosloví webu. Pracovní verze webu v podobě tzv. mockupů osahovala několik variant řešení pro různé cílové skupiny.

Rozsáhlé testování probíhající několik dní bylo za pomoci speciálního softwaru zaznamenáváno, přenášeno do pozorovací místnosti a následně vyhodnoceno. Podle úspěšnosti uživatelů při plnění jednotlivých úkolů jsme zjistili, která varianta je srozumitelnější, a identifikovali řadu problematických prvků.

Při testování hlavní navigace se potvrdilo několik zajímavých tezí. Srozumitelnost odkazu v navigaci silně ovlivňuje, v jakém kontextu se nachází, z jakých možností uživatel v danou chvíli vybírá. A jako nefunkční se ukázaly obecně nazvané sekce („řešení“, „další“, „ostatní“) – uživatelé pod nimi hledají prakticky cokoliv.

Termín realizace
prosinec 2009
Kontaktní osoba
Martina Štrombachová
Marketingový specialista
Web