Web copywriting pro Xertec.cz - Dobrý web

Připravujeme pro vás nový web a už brzy vás uvítáme v novém kabátě. Jak děláme a pro koho, vám odpoví naše prozatimní info stránka.

Web copywriting pro Xertec.cz

Xertec dodává českých kanceláří techniku a technologie mnoha světoznámých značek. Vyřizování korespondence, přípravu a zpracování dokumentů, ať už na prezentace nebo pro jiné účely, a spoustu dalších administrativních prací si už lze bez výrobků z našeho portfolia jen stěží představit.

Detaily spolupráce

Společnost XERTEC si vybrala Dobrý web pro zpracování SEO analýzy a úpravu textů nabídek svých tří klíčových služeb – frankování, obálkování a skartace.

SEO analýza v první řadě upozornila na technické problémy v provedení stránek. Chyby v nastavení serveru či ve zdrojovém kódu zbytečně sráží veškeré úsilí, které je do webu vkládáno. Ke všem odhaleným chybám jsme také navrhli doporučený způsob nápravy.

Podstatnou částí SEO analýzy je také hodnocení obsahu webu, především z hlediska výběru klíčových slov a jejich zapracování do textu. Na základě analýzy uživatelského chování jsme upozornili na to, že v textech chybělo několik frází, které se při hledání produktů z nabídky fitmy skutečně používají. Jejich použití výrazně zvyšuje šance, že potenciální zákazníci web najdou a navštíví.

Úkolem našeho copywritera bylo texty na webu přepsat a zvolit vhodnější prezentaci sdělení. Cílem bylo zvýšit počet zákazníků společnosti.

Doporučili jsme tvořit obsah s ohledem na potřeby zákazníka. V první řadě jsme se zaměřili na vizuální podobu textů a upravili jsme je tak, aby jejich čtení bylo méně náročné. Některé věty jsme také zkrátili a zjednodušili formulace, aby důležité sdělení bylo pro cílovou skupinu srozumitelnější.

Součástí naší práce bylo pečlivé studium produktů a služeb firmy XERTEC. Díky tomu jsme se dokázali vžít do kůže zákazníků našeho klienta. Našli jsme a zdůraznili hlavní výhody prodejní nabídky a motivovali čtenáře k nákupu. Zároveň jsme do textů doplnili odkazy na související stránky, aby se zákazník rychleji dostal k objednávce.

Naše texty rovněž pomáhají zvýšit důvěryhodnost firmy. Ve správný čas a na správném místě jsme nabídku našeho klienta podpořili uvedením reference, doložením výsledků a pozice na trhu. V očích čtenářů se společnost XERTEC díky webu stala ještě serióznějším dodavatelem.

Text jsme pomohli propojit s dalšími materiály – fotkami a videem. Rozmístění prvků jsme navrhli tak, aby se zákazník na stránce výborně orientoval a nepřehlédl to nejdůležitější. Obsah jsme také přizpůsobili internetovým vyhledávačům. Do textů jsme vhodnou formou přidali klíčová slova a přednesli řešení dalších prvků HTML stránky.

Termín realizace
únor 2009 – březen 2009
Kontaktní osoba
Ing. Jiří Najman
Marketing Manager
Web

Xertec.cz – další dodané služby