Zadávací dokumentace - Dobrý web

Zadávací dokumentace

Wireframy webu nebo interaktivní prototyp musí bezpodmínečně předcházet vytváření grafického designu i programování. Jinak vám grafik či webdeveloper dodá něco, co bude vypadat úplně jinak, než jste čekali – často ten rozdíl však nebude k lepšímu. Proč? Požadujete výsledek bez zadání!

Head of User Experience

Když navrhujete nový web či redesignujete stávající, nesmíte opomenout nic z následujícího:

 • Obchodní potřeby a fungování firmy – promítnout do webu konkurenční výhody, které vás odlišují od ostatních, požadavky, jak by měl web fungovat, a očekávání, jaké problémy by měl řešit.
 • UX a použitelnost – navrhnout web tak, aby návštěvníci na webu snadno a intuitivně našli informace, které hledají v podobě, kterou očekávají, na webu se orientovali a s používání webu měli dobrý pocit.
 • Obchodní účinnost webu – zajistit efektivní směrování návštěvníků k požadovaným akcím na webu (tzn. například objednávka, poptávka, registrace návštěvníka a další.) a motivaci tyto akce realizovat.
 • Optimalizace pro vyhledávače (SEO) – postavit strukturu a inforamční architekturu webu podporující optimalizaci pro vyhledávačeo Obsah jednotlivých stránek je až na druhém místě.
 • Analýza návštěvnosti – využít skutečná data a informace, které poskytuje analytický nástroj – nikoli vycházet z doměnek a subjektivních názorů.

Najít jediného člověka, který toto všechno zvládne, je nemožné. Proto se u nás na návrhu webu podílí minimálně konzultant, specialisté na návrh webu a použitelnost, SEO specialista a webový analytik a samozřejmě klient.

Jak probíhá příprava zadávací dokumentace

Zpracování zadávací dokumentace probíhá následujícím způsobem:

 1. Počáteční konzultace – zaměřené na specifikaci cílů webu, cílových skupin, konkurenčních výhod, rozsahu funkcionality webu atp.
 2. Vstupní analýza návštěvnosti – probereme potřeby nejdůležitějších skupin návštěvníků, identifikujeme problémy na současném webu, vyjasníme měřitelné cíle.
 3. Návrh celkové koncepce, struktury a rozvržení webu – probíhá ve 3 fázích – zpracování úvodního návrhu, konzultace a připomínkování, zapracování připomínek.
 4. Detailní zadávací dokumentace a specifikace funkcí – po schválení celkové koncepce jsou detailně dopracovány a průběžně připomínkovány návrhy jednotlivých typových stránek webu (wireframy) a výsledkem je funkční prototyp webu.

Během všech fází procesu zpracování zadávací dokumentace je nezbytné práci průběžně konzultovat s klientem. Jedině takový postup zabrání vzniku odchylek od předem stanovených cílů a umožní navrhnout maximálně efektivní řešení. 

Jak dlouho tvorba zadávací dokumentace trvá

Doba zpracování samozřejmě vždy do určité míry závisí na součinnosti klienta při účasti na jednotlivých fází. Typicky lze počítat s dobou od 1 do 3 měsíců. Před zahájením spolupráce samozřejmě vzniká přesný časový harmonogram.

Vhodné doplňkové služby

Tvorba webu je složitý proces, který kromě samotného návrhu vyžaduje:

 • Kvalitně zpracovat texty na web – v rámci copywritingu dokážeme texty napsat nebo poskytnout užitečné tipy k psaní textů.
 • Vybrat vhodného grafika a webdevelopera – můžeme vám pomoci s realizací výběrového řízení.
 • Nastavit vhodně smlouvu s webdeveloperem a vytvoření SLA – v rámci realizace výběrového řízení pomůže postavit smlouvy tak, aby se v průběhu neměnily termíny či cena.

Co dostanete

Vstupní analýzu návštěvnosti

Při návrhu webu nechceme vycházet pouze z domněnek a subjektivních názorů. Proto zpracujeme analýzu návštěvnosti, kterou vám odprezentujeme. Budeme se v ní zabývat zejména:

 • analýzou potřeb návštěvníků, jejich segmentací a důležitými procesy,
 • identifikací problémů na současném webu,
 • určením současné výkonnosti – vyjasněním cílů, které KPI jsou opravdu důležité a na nichž bude možné poznat změny nového webu

Interaktivní prototyp webu

Interaktivní prototyp webu je v současné době jednou z nejlepších metod přípravy zadávací dokumentace a představuje velmi přesné zadání pro grafika i webdevelopera. Z interaktivního prototypu jsou patrné: 

 • návrh informační architektury webu,
 • navigační mechanismy a jejich fungování,
 • návrhy šablon typových stránek webu a jejich obsah (wireframy),
 • rozložením jednotlivých prvků na stránkách,
 • specifikace technického fungování jednotlivých prvků na webu.

Specifikace řešení SEO aspektů

Součástí zadávací dokumentace je popis, jakým způsobem zpracovat obsah webu z pohledu SEO - konkrétně se jedná o:

 • specifikace titulků a popisků jednotlivých stránek,
 • specifikace URL adres,
 • manuál na zapracování klíčových slov do jednotlivých stránek,
 • zásady techncikého zpracování webu.

Vysvětlení, zdůvodnění, pochopení

Klíčovou součástí procesu tvorby zadávací dokumentace jsou konzultace s klientem nad veškerými návrhy. Tam vzniká největší hodnota, protože obě strany chápou, proč je web navržen zrovna takto, proč je daný prvek na dané stránce nezbytný či zbytečný, k čemu mů daná stránka návštěvníky motivovat apod.

Dohled nad grafickým a technickým zpracováním

Pomůžeme vám návrh webu proměnit ve funkční web. Dohledem a konzultacemi s grafikem zajistíme, aby grafický design splňoval to, co má:

 • pomáhal utvářet vhodnou image firmy,
 • podporoval informační význam jednotlivých prvků webu a jejich použitelnost,
 • motivoval návštěvníky k akci a zvyšoval obchodní účinnost,
 • působil příjemně.

Supervizí nad webdeveloperem se postaréme o kvalitu technického zpracování webu z pohledu:

 • kvality zdrojového kódu pro SEO,
 • funkčnosti webu ve všech moderních internetových prohlížečích,
 • technického fungování webu.

Proč zadávací dokumentaci od Dobrého webu?

 • Zkušenosti – analýzy použitelnosti webu, návrh webu či uživatelská testování realizujeme od roku 2003. Desítkám klientů – malých i obrovských, v ČR i zahraničí jsme pomáhali zlepšovat použitelnost a UX jejich webu.
 • Mezinárodní působení – Dobrý web je prostřednictvím své UX divize ExperienceU součástí mezinárodní asociace UX Alliance. Díky tomu u projektů můžeme aplikovat cenné znalosti a zkušenosti ze zahraničí.
 • Profesionalita – máme dedikovaný tým lidí specializovaný na návrh webu, použitelnost a uživatelský výzkum. Naši specialisté mají rozsáhlé praktické zkušenosti, přednášejí na konferencích a publikují odborné články. Na projektech se podílí i SEO specialisté či copywriter – na obojí je nezbytně nutné myslet již při návrhu
 • Vlastní testovací prostory – oddělená testovací a pozorovací místnost, prostor až pro 15 pozorovatelů, audio a video výstup, projekce na plátno.
 • Speciální softwareTechSmith Morae, záznam obrazovky počítače a zvuku, přenos na libovolný počítač ve stejné síti, snadné zpracování a střih nahrávek, psaní poznámek během testu.
 • Osvěta a školení – Dobrý web již mnoho let pořádá pravidelná školení zaměřená na použitelnost webu, je spoluzakládajícím členem sdružení Prague ACM SIGCHI, pořadatelem konference User Experience a provozovatelem webu Přístupnost.cz.
 • Výzkumy – realizujeme veřejné výzkumy chování uživatelů internetu. Na začátku roku jsme provedli rozsáhlý výzkum chování uživatelů internetu v ČR.

Dobrý web o navrhování webu

Školení – naučte se, jak navrhnout web