Zadávací dokumentace - Dobrý web

Připravujeme pro vás nový web a už brzy vás uvítáme v novém kabátě. Jak děláme a pro koho, vám odpoví naše prozatimní info stránka.

Zadávací dokumentace

Wireframy webu nebo interaktivní prototyp musí bezpodmínečně předcházet vytváření grafického designu i programování. Jinak vám grafik či webdeveloper dodá něco, co bude vypadat úplně jinak, než jste čekali – často ten rozdíl však nebude k lepšímu. Proč? Požadujete výsledek bez zadání!

Head of User Experience

Když navrhujete nový web či redesignujete stávající, nesmíte opomenout nic z následujícího:

 • Obchodní potřeby a fungování firmy – promítnout do webu konkurenční výhody, které vás odlišují od ostatních, požadavky, jak by měl web fungovat, a očekávání, jaké problémy by měl řešit.
 • UX a použitelnost – navrhnout web tak, aby návštěvníci na webu snadno a intuitivně našli informace, které hledají v podobě, kterou očekávají, na webu se orientovali a s používání webu měli dobrý pocit.
 • Obchodní účinnost webu – zajistit efektivní směrování návštěvníků k požadovaným akcím na webu (tzn. například objednávka, poptávka, registrace návštěvníka a další.) a motivaci tyto akce realizovat.
 • Optimalizace pro vyhledávače (SEO) – postavit strukturu a inforamční architekturu webu podporující optimalizaci pro vyhledávačeo Obsah jednotlivých stránek je až na druhém místě.
 • Analýza návštěvnosti – využít skutečná data a informace, které poskytuje analytický nástroj – nikoli vycházet z doměnek a subjektivních názorů.

Najít jediného člověka, který toto všechno zvládne, je nemožné. Proto se u nás na návrhu webu podílí minimálně konzultant, specialisté na návrh webu a použitelnost, SEO specialista a webový analytik a samozřejmě klient.

Jak probíhá příprava zadávací dokumentace

Zpracování zadávací dokumentace probíhá následujícím způsobem:

 1. Počáteční konzultace – zaměřené na specifikaci cílů webu, cílových skupin, konkurenčních výhod, rozsahu funkcionality webu atp.
 2. Vstupní analýza návštěvnosti – probereme potřeby nejdůležitějších skupin návštěvníků, identifikujeme problémy na současném webu, vyjasníme měřitelné cíle.
 3. Návrh celkové koncepce, struktury a rozvržení webu – probíhá ve 3 fázích – zpracování úvodního návrhu, konzultace a připomínkování, zapracování připomínek.
 4. Detailní zadávací dokumentace a specifikace funkcí – po schválení celkové koncepce jsou detailně dopracovány a průběžně připomínkovány návrhy jednotlivých typových stránek webu (wireframy) a výsledkem je funkční prototyp webu.

Během všech fází procesu zpracování zadávací dokumentace je nezbytné práci průběžně konzultovat s klientem. Jedině takový postup zabrání vzniku odchylek od předem stanovených cílů a umožní navrhnout maximálně efektivní řešení. 

Jak dlouho tvorba zadávací dokumentace trvá

Doba zpracování samozřejmě vždy do určité míry závisí na součinnosti klienta při účasti na jednotlivých fází. Typicky lze počítat s dobou od 1 do 3 měsíců. Před zahájením spolupráce samozřejmě vzniká přesný časový harmonogram.

Vhodné doplňkové služby

Tvorba webu je složitý proces, který kromě samotného návrhu vyžaduje:

 • Kvalitně zpracovat texty na web – v rámci copywritingu dokážeme texty napsat nebo poskytnout užitečné tipy k psaní textů.
 • Vybrat vhodného grafika a webdevelopera – můžeme vám pomoci s realizací výběrového řízení.
 • Nastavit vhodně smlouvu s webdeveloperem a vytvoření SLA – v rámci realizace výběrového řízení pomůže postavit smlouvy tak, aby se v průběhu neměnily termíny či cena.

Co dostanete

Vstupní analýzu návštěvnosti

Při návrhu webu nechceme vycházet pouze z domněnek a subjektivních názorů. Proto zpracujeme analýzu návštěvnosti, kterou vám odprezentujeme. Budeme se v ní zabývat zejména:

 • analýzou potřeb návštěvníků, jejich segmentací a důležitými procesy,
 • identifikací problémů na současném webu,
 • určením současné výkonnosti – vyjasněním cílů, které KPI jsou opravdu důležité a na nichž bude možné poznat změny nového webu

Interaktivní prototyp webu

Interaktivní prototyp webu je v současné době jednou z nejlepších metod přípravy zadávací dokumentace a představuje velmi přesné zadání pro grafika i webdevelopera. Z interaktivního prototypu jsou patrné: 

 • návrh informační architektury webu,
 • navigační mechanismy a jejich fungování,
 • návrhy šablon typových stránek webu a jejich obsah (wireframy),
 • rozložením jednotlivých prvků na stránkách,
 • specifikace technického fungování jednotlivých prvků na webu.

Specifikace řešení SEO aspektů

Součástí zadávací dokumentace je popis, jakým způsobem zpracovat obsah webu z pohledu SEO - konkrétně se jedná o:

 • specifikace titulků a popisků jednotlivých stránek,
 • specifikace URL adres,
 • manuál na zapracování klíčových slov do jednotlivých stránek,
 • zásady techncikého zpracování webu.

Vysvětlení, zdůvodnění, pochopení

Klíčovou součástí procesu tvorby zadávací dokumentace jsou konzultace s klientem nad veškerými návrhy. Tam vzniká největší hodnota, protože obě strany chápou, proč je web navržen zrovna takto, proč je daný prvek na dané stránce nezbytný či zbytečný, k čemu mů daná stránka návštěvníky motivovat apod.

Dohled nad grafickým a technickým zpracováním

Pomůžeme vám návrh webu proměnit ve funkční web. Dohledem a konzultacemi s grafikem zajistíme, aby grafický design splňoval to, co má:

 • pomáhal utvářet vhodnou image firmy,
 • podporoval informační význam jednotlivých prvků webu a jejich použitelnost,
 • motivoval návštěvníky k akci a zvyšoval obchodní účinnost,
 • působil příjemně.

Supervizí nad webdeveloperem se postaréme o kvalitu technického zpracování webu z pohledu:

 • kvality zdrojového kódu pro SEO,
 • funkčnosti webu ve všech moderních internetových prohlížečích,
 • technického fungování webu.

Proč zadávací dokumentaci od Dobrého webu?

 • Zkušenosti – analýzy použitelnosti webu, návrh webu či uživatelská testování realizujeme od roku 2003. Desítkám klientů – malých i obrovských, v ČR i zahraničí jsme pomáhali zlepšovat použitelnost a UX jejich webu.
 • Mezinárodní působení – Dobrý web je prostřednictvím své UX divize ExperienceU součástí mezinárodní asociace UX Alliance. Díky tomu u projektů můžeme aplikovat cenné znalosti a zkušenosti ze zahraničí.
 • Profesionalita – máme dedikovaný tým lidí specializovaný na návrh webu, použitelnost a uživatelský výzkum. Naši specialisté mají rozsáhlé praktické zkušenosti, přednášejí na konferencích a publikují odborné články. Na projektech se podílí i SEO specialisté či copywriter – na obojí je nezbytně nutné myslet již při návrhu
 • Vlastní testovací prostory – oddělená testovací a pozorovací místnost, prostor až pro 15 pozorovatelů, audio a video výstup, projekce na plátno.
 • Speciální softwareTechSmith Morae, záznam obrazovky počítače a zvuku, přenos na libovolný počítač ve stejné síti, snadné zpracování a střih nahrávek, psaní poznámek během testu.
 • Osvěta a školení – Dobrý web již mnoho let pořádá pravidelná školení zaměřená na použitelnost webu, je spoluzakládajícím členem sdružení Prague ACM SIGCHI, pořadatelem konference User Experience a provozovatelem webu Přístupnost.cz.
 • Výzkumy – realizujeme veřejné výzkumy chování uživatelů internetu. Na začátku roku jsme provedli rozsáhlý výzkum chování uživatelů internetu v ČR.

Co říkají klienti

 • Služeb konzultantů z Dobrého webu jsme využili v rámci vytvoření zcela nového e-shopu, který měl nahradit zastaralou verzi používanou od roku 2005. Pomohli nám s výběrem dodavatele a podíleli se na samotné realizaci prostřednictvím návrhu rozložení prvků na stránce, orientace zákazníka v e-shopu a zjednodušení procesu objednávky. Po celou dobu dozorovali práce na novém webu a jasně formulovali naše přání a vize dodavateli. Výsledkem je výrazný nárůst tržeb po spuštění nového e-shopu.

 • S Dobrým webem spolupracuji již 3 roky. Je naším pomocníkem jak při řešení marketingové strategie tak hlavně při tvorbě webu. Firmu jsem si vybral pro optimalizaci starších webových stránek. Po roční spolupráci jsme začali tvořit zcela nové webové stránky. Byli nám pomocníkem jak při optimalizaci webu, tak kladli důraz na přehlednost a přístupnost našeho webu. V současnosti nám Dobrý web pomáhá vyvíjet a zkvalitňovat internetový obchod. Na začátku jsem si myslel, že naše spolupráce bude jednorázová, ale kvalitou svojí práce a návratností vložených investic mě přesvědčili o tom, že na webu je stále co zlepšovat a že dlouhodobější partnerství s Dobrým webem se vyplatí.

 • S Dobrým webem naše firma spolupracuje od roku 2008. Za tu dobu se i díky Dobrému webu podařilo zlepšit použitelnost, odhalit slabá místa webu a vytvořit kvalitní wireframe pro nový design. Časem jsem pochopil, že vylepšování je nikdy nekončící proces, a je dobré mít zkušeného partnera, který vám ukáže správnou cestu. Musím pochválit odbornost pana Pavla Jaška, se kterým se nám povedlo odvést velký kus práce, a ještě spousta práce nás čeká.

 • S Dobrým webem spolupracujeme již několik let na rozvoji a propagaci webů, které provozujeme. Oceňuji především individuální přístup, ze kterého je cítit, že cílem spolupráce je navrhnout fungující a efektivní řešení – nikoli pouze dodat konkrétní službu.

  Vedle přípravy detailního zadání při redesignu našich webů a správy PPC kampaní nám Dobrý web na webu zprovoznil systém Google Analytics. Aktuálně tak máme velmi přesné informace o návratnosti našich reklamních investic a data o tom, jakým způsobem návštěvníci pracují s naším webem.

  Provoz našeho webu představuje nekonečnou cestu a i díky spolupráci s Dobrým webem cítíme, že kráčíme po té správné.

Ukázat další ohlasy

Další reference

Dobrý web o navrhování webu

Školení – naučte se, jak navrhnout web